DOPOSAŻENIE SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ W CEWICACH

 

Doposażenie siłowni wewnętrznej w Cewicach

 

Gminne Centrum Kultury w Cewicach realizuje zadanie pn. „Doposażenie siłowni wewnętrznej w miejscowości Cewice”.

 

6 czerwca 2023 r. została podpisana umowa z firmą Del Sport sp. z o.o. z Warszawy, która dostarczy sprzęt siłowy do siłowni w budynku na Osiedlu Na Wzgórzu, w którym znajduje się m.in. Ośrodek Zdrowia. Zakupione zostaną 3 bieżnie, 2 rowerki treningowe, 1 orbitrek, 1 wioślarz, 1 ławeczka do wyciskania oraz elementy doposażające trening siłowy: 1 ochraniacz na gryf, 1 gryf, 4 obciążenia o wadze 2,5 kg, 4 obciążenia o wadze 5 kg, 4 obciążenia o wadze 10 kg i 4 obciążenia o wadze 15 kg oraz 3 pary hantli żeliwnych.

 

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną poprzez zakup wyposażenia do siłowni publicznej w miejscowości Cewice.

 

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

 

Realizacja zadania będzie kosztować 66 016,00 zł, w tym 32 737,40 zł stanowić będzie dofinansowanie z EFMiR.