DOFINANSOWANIE NA DOPOSAŻENIE SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ W CEWICACH

 

 

 Dofinansowanie na doposażenie siłowni wewnętrznej w Cewicach

 

Gminne Centrum Kultury w Cewicach otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Doposażenie siłowni wewnętrznej w miejscowości Cewice”.

W ramach zadania do siłowni w budynku, w którym znajduje się m.in. Ośrodek Zdrowia, zostaną zakupione: 3 bieżnie, 2 rowerki treningowe, 1 orbitrek, 1 wioślarz, 1 ławeczka do wyciskania oraz elementy doposażające trening siłowy: 1 ochraniacz na gryf, 1 gryf, 4 obciążenia o wadze 2,5 kg, 4 obciążenia o wadze 5 kg, 4 obciążenia o wadze 10 kg i 4 obciążenia o wadze 15 kg. Trening fitness kobiet wzbogacony zostanie poprzez zakup 3 par hantelków żeliwnych fitness pokrytych powłoką neoprenową o właściwościach antypoślizgowych i amortyzujących.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną poprzez zakup wyposażenia do siłowni publicznej w miejscowości Cewice.

Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 100.826,57 zł, natomiast kwota dofinansowania to 50.000,00 zł.