Doposażenie siłowni wewnętrznej w miejscowości Cewice

Doposażenie siłowni wewnętrznej w miejscowości Cewice

 

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

 

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej podnoszącej atrakcyjność osiedleńczą gminy oraz stwarzającej warunki do dbania o kondycję fizyczną poprzez zakup wyposażenia do siłowni publicznej w miejscowości Cewice.

 

Zakres operacji: Przedmiotem operacji jest zakup sprzętu siłowego do siłowni w budynku na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach, w którym znajduje się m.in. Ośrodek Zdrowia. Zakupione zostaną 3 bieżnie, 2 rowerki treningowe, 1 orbitrek, 1 wioślarz, 1 ławeczka do wyciskania oraz elementy doposażające trening siłowy: 1 ochraniacz na gryf, 1 gryf, 4 obciążenia o wadze 2,5 kg, 4 obciążenia o wadze 5 kg, 4 obciążenia o wadze 10 kg i 4 obciążenia o wadze 15 kg oraz 3 pary hantli żeliwnych.

 

Termin realizacji: do 15.07.2023 r.

 

Koszt przedsięwzięcia: 66 016,00 zł

 

Wysokość dofinansowania: 32 737,40 zł

 

Przed realizacją

    

W trakcie realizacji

   

Po realizacji