WIELKANOCNE WARSZTATY DLA DZIECI

W I E L K A N O C N E    W A R SZ T A T Y    D L A    D Z I E C I

 

Szczegóły:

  • Warsztaty skierowane są dla dzieci w wieku 5+ (max 12 lat) 

  • Koszt: bezpłatne 

  • Odbędą się w  piątek 07.04.2023 w godzinach 10:00-11:30 oraz 12:00-13:30

  • Zajęcia trwają 1,5 godziny 

  • Maksymalna liczba dzieci na grupę wynosi 15 osób

Prosimy o zabranie ze sobą ugotowanych jajczek.

Obowiązują zapisy!!!

 Ilość miejsc ograniczona!!!

Zapisy na pod nr tel. 59 86 11 490 lub w sekretariacie GCK