WARSZTATY "MIĘDZY NAMI KOBIETAMI"

W A R S Z T A T Y   Z    C Y K L U    "MIĘDZY NAMI KOBIETAMI"

Termin: 04.02.2023, godz. 10:00

Miejsce: Gminne Centrum Kultury w Cewicach

Koszt: 30 PLN, płatność do 01.02.2023

Program:

Zapisy w sekretariacie GCK oraz pod nr tel. 598611490