Archiwalna Strona Gminne Centrum Kultury w Cewicach - O nas
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9

Dziś jest środa 05 maja 2021, imieniny: Ireny i Waldemara

O nas

dodano: 2019-09-17 15:44:20

Gminne Centrum Kultury w Cewicach

ul. Węgrzynowicza 16
84-312 Cewice
tel. 59 861 14 90

e-mail: gck.cewice@wp.pl
bip: bip.gck.cewice.pl

Numer konta:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁEBIE

49 9324 1018 0022 6628 2000 0030

Dyrektor Karol Płotka

Sekretariat Gminnego Centrum Kultury w Cewicach czynny jest:

poniedziałek – 8:00 - 16:00

wtorek - 8:00 - 16:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 16:00

Gminne Centrum Kultury w Cewicach jako Instytucja Kultury działa od 01.03.2003 r. na podstawie Uchwały Nr V/40/2003 Rady Gminy w Cewicach z dnia 14 lutego 2003 r. Gminne Centrum Kultury w Cewicach służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno - oświatowych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

Działalność Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

Prowadząc działalność kulturalną GCK realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego gminy.

Do zadań Gminnego Centrum Kultury należy w szczególności:

 • Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych.
 • Wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej i sportowej.
 • Inspirowanie i opieka nad klubami i drużynami sportowymi.
 • Prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez oświatowych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców gminy.
 • Utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych.
 • Utrwalanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja osiągnięć kulturalnych regionu Ziemi Kaszubskiej i Pomorza oraz innych regionów.
 • Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci.
 • Współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej.
 • Nadzór nad placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie wsi.
 • Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Cewice w różnorodnych formach działalności sportowej i rekreacyjnej.
 • Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.

GCK jest koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć kulturalnych i sportowych realizowanych w gminie Cewice. Organizuje imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne na terenie gminy, prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych internetowej) zajmuje się promocją gminy, prowadzi Punkt Informacji Turystycznej.

Imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez GCK
 • gminny turniej pożarniczy
 • gminny turniej ortograficzny
 • gminny konkurs recytatorski prozy i poezji kaszubskie
 • konkursy literackie
 • konkursy plastyczne
 • konkursy poetyckie
 • konkursy recytatorskie
 • spotkania seniorów
 • festyny
 • rajdy rowerowe
 • imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,
 • spotkania autorskie
 • zabawy taneczne
 • przedstawienia teatralne
 • spektakle, pokazy i promocje książek
 • akcje długoterminowe: biwaki, rajdy rowerowe
Cykliczne zajęcia w Gminny Centrum Kultury w Cewicach

       1. Zajęcia regionalne, śpiew i taniec. (Zespoły Skrzaty i Mareści.) W każdy czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:30.

       2. Karate - zajęcia odbywają się w każdą środę w Zespole Szkół w Cewicach  w godz: 18:00 -  19:00. 

       3. Krea(k)tywni - zajęcia rozwijające kreatywność i pobudzające do stałej aktywności artystycznej dzieci i młodzież. Grupa I 4-6-latków "MINI" spotyka się co wtorek o godz. 13:30 oraz o 14:30 Grupa II "MINI", dzieci I-III klasy SP grupa "MIDI" spotyka się w środy od 16:00 do 17:00 oraz młodzież grupa "MAXI" w środę o godz.17:30 do 18:30

      4. Warsztaty gitarowe - odbywają się w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 15:30.

      5. Język angielski - dedykowany jest dla uczniów przedszkola oraz  klas I-III. Dzieci mają jedną intensywną lekcję co środę: Grupa "Mini"- 14:00 - 14:30; Grupa "Midi"- 14:45-15:45.

     6. Warsztaty muzyczne -  młodzi wokaliści spotykają się w czwartki od godziny 14:00 do 15:30.

     7. Warsztaty teatralne dla dzieci- odbywają się w każdą środę w godzinach od 15:30 do 17:30.

     8. Warsztaty teatralne dla dorosłych- odbywają się w każdą środę w godzinach od 17:45 do 19:30

      

Kalendarz imprez

Archiwalna Strona